Directies vrij onderwijs
ACTUALITEIT Waardering voor stuurgroeplid Geert Rijssen Onverwacht overleden op zondag 21 augustus 2022. in memoriam
LEES MEER
DOELSTELLING DIVO STAAT VOOR ‘Directies Vrij Onderwijs’ Lees hier meer over de Strategische doelen en Operationele doelen. LEES MEER
CONTACT Papenaardekenstraat 53 2900 Schoten info@divo.be LEES MEER
STUDIEDAG vrijdag 10 december 2021 Hoe digitaal wordt het vernieuwd onderwijs anno ’22? lees meer
STUDIEDAG  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT lees meer