Directies vrij onderwijs

STUDIEDAG

vrijdag

10 december 2021

Hoe digitaal wordt het vernieuwd onderwijs anno ’22?

lees meer

STUDIEDAG  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT lees meer