Directies vrij onderwijs

JULI 2017

 

Wensen voor een ver-rijkende droomvakantie.

 

Straks kan ook een directeur de schoolpoorten sluiten. Loslaten hoeft niet.

Voordenken en dromen, waar je ook bent, over jouw persoonlijke bijdrage aan meer blijheid in onderwijs is onze vakantiewens. Immers, alleen mensen voelen hartelijke, doorleefde blijheid. Over dieren en planten is er nog discussie. Omgekeerd, ze kunnen wel aanleiding zijn.

En … onze jonge mensen, zonder uitzondering, hebben er recht op: een onvoorwaardelijke blijheid om hun aanwezigheid op onze scholen. Heb ik nu al te lang in de zon gezeten?

 

Een waarderende vakantiegroet van de DIVO-stuurgroep.

 

 

Onze ondervoorzitter stelde op de Ronde Van Vlaanderen onderstaande vraag en kreeg daarbij onderstaand antwoord:

 

Geachte heer Gorssens

 

Vooreerst wensen we u te bedanken voor uw aanwezigheid tijdens de ronde van Vlaanderen.

 

Via het vragenformulier vroeg u ons het volgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

 

 

In het kader van het loopbaandebat werd met de sociale partners afgesproken dat dit najaar het thema (school)leiderschap aan bod zal komen. Daarbij zal bekeken worden hoe we de job van schoolleider voldoende aantrekkelijk kunnen maken en houden.

 

In het loopbaandebat kunnen de resultaten van een kortlopende opdracht voor een verklarend onderzoek rond stress en welbevinden bij schoolleiders gebruikt worden. Deze opdracht is toegekend aan het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). Professor Geert Devos van de Universiteit Gent en zijn team zal een analyse maken van de bepalende factoren en de vereiste randvoorwaarden.

 

De onderzoekers focussen bij hun research op volgende specifieke vragen:

- Wat vinden bekwame schoolleiders belangrijk in hun omgeving voor een hoog welbevinden?

- Wat zijn de omgevingskenmerken van scholen die gekenmerkt worden door een groot verloop van directeurs?

 

Belangrijk is ook dat deze studie zowel aandacht zal besteden aan de positieve elementen (job-tevredenheid en job-enthousiasme), als aan de negatieve elementen (stress en burn-out).

 

Dit onderzoek is in maart 2017 van start gegaan en zal afgerond worden tegen eind februari 2018. Het onderzoek zal leiden tot een reeks conclusies en beleidsaanbevelingen, waarbij de onderzoekers hebben aangegeven dat ze daarbij zeker aandacht zullen hebben voor de reductie van stress van schoolleiders, het verhogen van hun welbevinden en de selectie en professionalisering van schoolleiders. Vermits de verloning van de schoolleider deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden zal dit aspect ongetwijfeld ter sprake komen in dit debat.

 

Onze administratie hoopt u met deze informatie verder te hebben geholpen. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u nog bijkomende vragen hebben. U kunt voor dit onderwerp terecht bij hilde.lesage@ond.vlaanderen.be.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van den Broeck

  / HOME

STUDIEDAG  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT lees meer