STUDIEDAG

De volgende is gepland op VRIJDAG 13 DECEMBER 2019.

 

lees meer

Juni 2016

 

Beste directielid

 

In naam van de Divo stuurgroep wens ik je na de laatste loodjes (loden?) straks een verdiende en ontspannen vakantie toe. Ik wil je op de valreep van de zomervakantie toch nog enkele mededelingen doen in verband met een aantal op til zijnde wijzigingen in de communicatie met de leden.

 

De Nieuwsbrief voor de leden zal voortaan nog twee keer per schooljaar (in maart en in oktober) verschijnen in gedrukte vorm.

 

De website www.divo.be wordt vernieuwd en zal vanaf einde augustus operationeel zijn. Ondertussen blijft de bestaande site actief en kan je er alle informatie in verband met Divo vinden.

 

Het lidmaatschap van Divo wordt vanaf volgend schooljaar een bonus bij de studiedag. Wie inschrijft voor de studiedag is automatisch lid van Divo.(*)  Wie niet naar de studiedag komt en toch lid wil worden, kan uiteraard wel nog een afzonderlijke bijdrage storten. (**) De nodige documenten vind je in bijlage, maar zullen je nog opnieuw ter beschikking worden gesteld  via een volgende mail en via de website.

 

De Studiedag “De BOS(S) door de bomen”  heeft dit jaar plaats op 16 december in het vertrouwde auditorium van de KBC-toren te Antwerpen. Het is niet alleen elk jaar inhoudelijk een interessante dag, maar ook een gelegenheid om collega’s uit gans Vlaanderen en Brussel te ontmoeten, evenals beleidsverantwoordelijken vanuit verschillende instanties.

 

Met vriendelijke groeten

Robert Vergauwen,

Voorzitter.

 

(*)Wie het lidmaatschap toch niet wenst, kan dit laten weten  via  info@divo.be , de inschrijvingsprijs voor de studiedag blijft echter ongewijzigd.

(**) Divo kan maar een valabele gesprekspartner zijn van de verschillende onderwijsinstanties wanneer ze ook voldoende directieleden vertegenwoordigt. Uw lidmaatschap is van belang!