Directies vrij onderwijs
 FEBRUARI 2022 OKTOBER 2021 CAO XII – Steun je ons verder? CAO XII (akkoord over de sectorale sociale programmatie voor de jaren 2021-2024 voor de sector ‘Onderwijs’ tussen de Vlaamse regering en de representatieve vakorganisaties ) Uittreksels uit het protocol die aansluiten bij de Divo-studie en -vragen over de verloning van directies secundair onderwijs. De Vlaamse regering en de representatieve vakorganisaties - streven op termijn naar een gefaseerde aanpassing van de lonen van de schoolleiders in functie van een minimale loonspanning van 35% over de hele carrière. Daartoe geven we in 2022 en vervolgens 2023 alvast de eerste stevige aanzetten. - scheppen de mogelijkheid in een school met een zesjarige structuur of een bovenbouwschool om ook een bachelor als directeur aan te stellen en vast te benoemen. Divo is tevreden met deze aanzet en zal in de toekomst ook PRIORITAIR en ACTIEF aansturen op een billijke opwaardering van het ambt van adjunct-directeur. Steun je ons verder? Divo vraagt een substantiële looncorrectie voor schoolleiders Een marktconform loon voor directeurs en adjunct-directeurs is reeds jarenlang een thema van Divo. In onze nieuwsbrief van mei 2021 nemen we vastberaden de koe bij de hoorns en hebben naar aanleiding van de cao-onderhandelingen zelf een voorstel gelanceerd; een voorstel dat onderbouwd, redelijk en haalbaar is. Divo heeft dit voorstel overgemaakt aan alle onderwijsactoren (Departement Onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en COC). Het voorstel werd tevens naar alle leden van de onderwijscommissie gestuurd. Wij rekenen erop dat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan wat een rechtvaardige vraag is. Lees het volledige artikel in onze laatste Nieuwsbrief. De link vind je op de pagina "Nieuwsbrief" op deze website.

DECEMBER 2019

 

Beleidsnota en VLOR

 

De stuurgroepleden van DIVO verdedigen de belangen van de directeurs op de plaatsen waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst worden. Zo maakt sinds vorig jaar een stevige delegatie deel uit van de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en hebben we ook een vast zitje in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene Raad van de VLOR. Daarnaast houden we regelmatig contact met COC, AgODi (inclusief de onderwijsinspectie), het Rekenhof, de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement, … Op die manier proberen we structureel te wegen op de richting die het beleid uitgaat.

LEES MEER

JUNI 2018

 

Directeur, geen zwaar beroep? DIVO REAGEERT.

Divo is verontwaardigd

- over het schrappen van het directieambt in de (onderhandelde) lijst van ‘zware beroepen’ voor de ambtenaren,

- ....

MEI 2018

Pinksterwens. ‘Veni Creator Spiritus’ (‘Kom Schepper, Geest’) is een traditionele gregoriaanse Pinksterhymne, wellicht afkomstig van een Frankische Benedictijn uit de negende eeuw.

Motiveren tot schepper zijn, tot creativiteit, buiten musea en workshops en ateliers, in het dagelijks leven. Dit lijkt ons een plezierige wens voor alle onderwijsmensen en zeker voor hun leiders. Loskomen van de protocollen, de gevestigde gewoontes, de rites, de vaststaande modellen en inzichten. Met humor en scheppend vermogen nieuws toevoegen aan wat is. Creativiteit aanwenden om jezelf en anderen gelukkig te maken.

Divo wenst je inspirerende pinksterdagen.

DECEMBER 2017

Collega Jan De Boeck (Mechelen) meldt ons het volgende in verband met het M-decreet:

'Vorige week vertrok er een open brief naar de minister om de problemen bij de ondersteuningsnetwerken aan te klagen. Hieronder de info die in mijn schoolnieuwsbrief verschenen is. Het kabinet reageerde bijzonder snel, want vandaag (20/12/17) wordt een afvaardiging ontvangen door de minister.'

DIVO ondersteunt deze actie en plant ook een onderhoud met het Kabinet van de minister.

Op deze links lees je de betreffende documenten.

OPEN BRIEF

PERSBERICHT

FEBRUARI 2018

CAO XI staat in de stijgers en Divo betreurt dat nogmaals de zwaar belaste groep van directieleden - wat betreft het secundair onderwijs - in de kou blijft staan. Divo dringt al jaren aan op een aanpassing van de loonschalen van directieleden. Ondanks studies uit het verleden (de Hay-studie) komen we nooit verder dan een opname in een lineaire regeling. Divo heeft op 28 februari een brief geschreven (zie link) naar de Minister en de COC. Wij hopen op een positieve reactie en houden jullie op de hoogte.

BRIEF

NOVEMBER 2017

Het zou mooi zijn als het met de onderwijsakkoorden van de laatste weken evolueert als met de bladeren in de herfst. De dominante kleur vervaagt en laat de veelkleurigheid eronder stralen. Al voor ze vallen, ontwikkelde zich een nieuwe toekomst. De herfst en de winter als ideale seizoenen tot herboren worden. We kunnen de gang van de natuur verrijken met durf, creativiteit, vindingrijkheid en vooral met … focus op het relationele proces dat onderwijs door en voor mensen is.

LEES MEER

OKTOBER 2016

Na de herfstvakantie op weg naar de Divo-studiedag van vrijdag 16 december 2016.

JUNI 2016

In naam van de Divo stuurgroep wens ik je na de laatste loodjes (loden?) straks een verdiende en ontspannen vakantie toe. Ik wil je op de valreep van de zomervakantie toch nog enkele mededelingen doen in verband met een aantal op til zijnde wijzigingen in de communicatie met de leden.

AUGUSTUS 2016

Divo wil samen met jou  stilstaan bij die pensioenhervormingen en bij de Hay studie uit 2001.

LEES MEER

NUTTIGE LINKS:

STUDIEDAG VRIJDAG 8 DECEMBER 2023 Schoolleiders van de toekomst Inschrijven voor de studiedag tegen uiterlijk 30 november door overschrijven van 150 € op Divo-rekening BE40 7330 0152 6263 lees meer