Verzet begint niet met grote woorden

 

DIVO probeert al jaren een stem te zijn voor de directeurs van het secundair onderwijs door overal vragen te stellen.

 

De stuurgroepsleden van DIVO verdedigen onze belangen op de plaatsen waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst worden. Zo maakt sinds dit jaar een stevige delegatie deel uit van de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en hebben we ook een vast zitje in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene Raad van de VLOR. Daarnaast houden we regelmatig contact met COC, AgODi (inclusief de onderwijsinspectie), het Rekenhof, de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement, …

 

Op die manier proberen we een stem te geven aan al jullie verzuchtingen door de juiste vragen te stellen.

 

https://radio1.be/programma/de-ochtend/radioitem/schooldirecteurs-maken-zich-open-brief-zorgen/13133

 

Vanuit alle Vlaamse windstreken is een stijgende verontwaardiging en frustratie in verband met de huidige en toekomstige gang van zaken in ons secundair onderwijs duidelijk hoorbaar en voelbaar.

 

In een democratie telt de macht van het getal: des te meer leden je vertegenwoordigt in een overleg, des te groter je machtsbasis wordt. Uw lidmaatschap is belangrijk om de stem van DIVO kracht te geven.

 

Daarom een warme oproep aan jullie allen: als u persoonlijk gelooft dat DIVO de juiste vragen stelt, maak DIVO dan ook expliciet kenbaar binnen jullie eigen directievergadering, binnen jullie eigen regio en jullie eigen netwerk, maak jullie collega’s ook warm om hun mening aan ons kenbaar te maken en vraag ook of wij dan als DIVO, via hun persoonlijk lidmaatschap, hun stem mogen zijn…

 

Misschien zijn er onder jullie zelfs collega’s die zich persoonlijk geroepen voelen om samen met ons de directeurs van het secundair onderwijs te vertegenwoordigen in dit breed overleg?

Meer weten over DiVO?

 

Theo Gorssen,

Voorzitter DiVO

 

DECEMBER 2019

 

Beleidsnota en VLOR

 

De stuurgroepleden van DIVO verdedigen de belangen van de directeurs op de plaatsen waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst worden. Zo maakt sinds vorig jaar een stevige delegatie deel uit van de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en hebben we ook een vast zitje in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene Raad van de VLOR. Daarnaast houden we regelmatig contact met COC, AgODi (inclusief de onderwijsinspectie), het Rekenhof, de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement, … Op die manier proberen we structureel te wegen op de richting die het beleid uitgaat.

MEI 2018

Pinksterwens. ‘Veni Creator Spiritus’ (‘Kom Schepper, Geest’) is een traditionele gregoriaanse Pinksterhymne, wellicht afkomstig van een Frankische Benedictijn uit de negende eeuw.

Motiveren tot schepper zijn, tot creativiteit, buiten musea en workshops en ateliers, in het dagelijks leven. Dit lijkt ons een plezierige wens voor alle onderwijsmensen en zeker voor hun leiders. Loskomen van de protocollen, de gevestigde gewoontes, de rites, de vaststaande modellen en inzichten. Met humor en scheppend vermogen nieuws toevoegen aan wat is. Creativiteit aanwenden om jezelf en anderen gelukkig te maken.

Divo wenst je inspirerende pinksterdagen.

LEES MEER

JUNI 2018

 

Directeur, geen zwaar beroep? DIVO REAGEERT.

Divo is verontwaardigd

- over het schrappen van het directieambt in de (onderhandelde) lijst van ‘zware beroepen’ voor de ambtenaren,

- ....

DECEMBER 2017

Collega Jan De Boeck (Mechelen) meldt ons het volgende in verband met het M-decreet:

'Vorige week vertrok er een open brief naar de minister om de problemen bij de ondersteuningsnetwerken aan te klagen. Hieronder de info die in mijn schoolnieuwsbrief verschenen is. Het kabinet reageerde bijzonder snel, want vandaag (20/12/17) wordt een afvaardiging ontvangen door de minister.'

DIVO ondersteunt deze actie en plant ook een onderhoud met het Kabinet van de minister.

Op deze links lees je de betreffende documenten.

OPEN BRIEF

PERSBERICHT

FEBRUARI 2018

CAO XI staat in de stijgers en Divo betreurt dat nogmaals de zwaar belaste groep van directieleden - wat betreft het secundair onderwijs - in de kou blijft staan. Divo dringt al jaren aan op een aanpassing van de loonschalen van directieleden. Ondanks studies uit het verleden (de Hay-studie) komen we nooit verder dan een opname in een lineaire regeling. Divo heeft op 28 februari een brief geschreven (zie link) naar de Minister en de COC. Wij hopen op een positieve reactie en houden jullie op de hoogte.

BRIEF

NOVEMBER 2017

Het zou mooi zijn als het met de onderwijsakkoorden van de laatste weken evolueert als met de bladeren in de herfst. De dominante kleur vervaagt en laat de veelkleurigheid eronder stralen. Al voor ze vallen, ontwikkelde zich een nieuwe toekomst. De herfst en de winter als ideale seizoenen tot herboren worden. We kunnen de gang van de natuur verrijken met durf, creativiteit, vindingrijkheid en vooral met … focus op het relationele proces dat onderwijs door en voor mensen is.

LEES MEER

OKTOBER 2016

Na de herfstvakantie op weg naar de Divo-studiedag van vrijdag 16 december 2016.

JUNI 2016

In naam van de Divo stuurgroep wens ik je na de laatste loodjes (loden?) straks een verdiende en ontspannen vakantie toe. Ik wil je op de valreep van de zomervakantie toch nog enkele mededelingen doen in verband met een aantal op til zijnde wijzigingen in de communicatie met de leden.

LEES MEER

AUGUSTUS 2016

Divo wil samen met jou  stilstaan bij die pensioenhervormingen en bij de Hay studie uit 2001.

NUTTIGE LINKS: