Directies vrij onderwijs

 

 / HOME STRATEGISCHE DOELEN: Divo wil directieleden van het Vrij Secundair (gewoon en buitengewoon) Onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel verenigen. Divo wil haar leden vertegenwoordigen bij officiële onderwijsinstanties. Divo wil een gesprekspartner zijn die respect en belangstelling opwekt. Divo wil het kloppende hart van het directieniveau kenbaar maken aan de beleidsmensen en hun administratie. Divo wil een brug- en spreekbuisfunctie vervullen tussen directies en de beleidsmakers via haar Vlaanderen-brede stuurgroep. Divo wil via dialoog een adviserende rol opnemen bij de besluitvorming. OPERATIONELE DOELEN: 1. Opvolgen van de onderwijsactualiteit en deze via getuigenissen, goede praktijkervaringen of opiniestukken onder de aandacht brengen en commentariëren. 2. Forum zijn voor schooloverstijgende problemen, gerelateerd aan de directiefunctie. 3. In overleg met schoolbesturen de directeur in zijn/haar opdracht ondersteunen en een ruime plaats geven in het breed beslissingsveld van het onderwijs. 4. Contacten leggen met de officiële onderwijsinstanties: diocesane onderwijsdiensten, onderwijskoepel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), vakbond (COC), Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), politieke mandatarissen, ... 5. Klankbord en adviesgever zijn voor de beleidsmakers. 6. Door de leden te bevragen over actuele items kunnen we onze belangrijke standpunten onder de aandacht brengen van de beleidsmakers: de bezoldiging van de directieleden, de omkadering van directieleden, de locale autonomie en de algehele (o.a. administratieve) werkdruk. 7. Directieleden op een jaarlijkse studiedag samenbrengen rond een actueel thema met eminente sprekers en ruimte voor informeel contact met collega’s en beleidsmakers. LIDMAATSCHAP : Uw lidmaatschap is en blijft belangrijk: zonder het gewicht van haar ledenaantal heeft Divo geen stem! Lid van Divo ben je door een jaarlijkse bijdrage van 40 euro. Wij inschrijft voor de studiedag wordt automatisch lid en dient geen extra lidmaatschap te betalen. De looptijd is telkens één jaar van studiedag tot studiedag. COMMUNICATIE MET DE LEDEN: Via een halfjaarlijkse nieuwsbrief, mededelingen op de website (www.divo.be), sociale media (Facebook, LinkedIn), mailings, de jaarlijkse studiedag.

WEBINAR

WEBINAR 2020 op

vrijdag 11 december 2020

lees meer

STUDIEDAG GEANNULEERD VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT verplaatst naar december 2023. Nieuwe informatie volgt snel. lees meer

STRATEGISCHE DOELEN:

Divo wil directieleden van het Vrij Secundair (gewoon en buitengewoon) Onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel verenigen.

Divo wil haar leden vertegenwoordigen bij officiële onderwijsinstanties.

Divo wil een gesprekspartner zijn die respect en belangstelling opwekt.

Divo wil het kloppende hart van het directieniveau kenbaar maken aan de beleidsmensen en hun administratie.

Divo wil een brug- en spreekbuisfunctie vervullen tussen directies en de beleidsmakers via haar Vlaanderen-brede stuurgroep.

Divo wil via dialoog een adviserende rol opnemen bij de besluitvorming.

 

OPERATIONELE  DOELEN:

1. Opvolgen van de onderwijsactualiteit en deze via getuigenissen, goede praktijkervaringen of opiniestukken onder de aandacht brengen en commentariëren.

2. Forum zijn voor schooloverstijgende problemen, gerelateerd aan de directiefunctie.

3. In overleg met schoolbesturen de directeur in zijn/haar opdracht ondersteunen en een ruime plaats geven in het breed beslissingsveld van het onderwijs.

4. Contacten leggen met de officiële onderwijsinstanties: diocesane onderwijsdiensten, onderwijskoepel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), vakbond (COC), Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), politieke mandatarissen, ...

5. Klankbord en adviesgever zijn voor de beleidsmakers.

6. Door de leden te bevragen over actuele items kunnen we onze belangrijke standpunten onder de aandacht brengen van de beleidsmakers: de bezoldiging van de directieleden, de omkadering van directieleden, de locale autonomie en de algehele (o.a. administratieve) werkdruk.

7. Directieleden op een jaarlijkse studiedag samenbrengen rond een actueel thema met eminente sprekers en ruimte voor informeel contact met collega’s en beleidsmakers.

 

LIDMAATSCHAP :

Uw lidmaatschap is en blijft belangrijk: zonder het gewicht van haar ledenaantal heeft Divo geen stem! Lid van Divo ben je door een jaarlijkse bijdrage van 40 euro. Wij inschrijft voor de studiedag wordt automatisch lid en dient geen extra lidmaatschap te betalen. De looptijd is telkens één jaar van studiedag tot studiedag.

 

COMMUNICATIE MET DE LEDEN:

Via een halfjaarlijkse nieuwsbrief, mededelingen op de website (www.divo.be), sociale media (Facebook, LinkedIn), mailings, de jaarlijkse studiedag.