Directies vrij onderwijs
Beste Geert In de Divo-stuurgroep ben je één van de volhouders Welke zoektocht of uitdaging ook opdook Jij bleef Je breide een toemaat aan de werking Altijd gevat, met gedrevenheid verwoord Met zorg opgenomen Met waardering geformuleerd Mijn klankbord voor elke tekst Met een open antwoord Waarmee ik zonder meer verder kon Naar beter, naar meer verbinding Er was geen moment dat we mekaar niet vonden Ik wist dat je antwoord kwam Hoe druk het voor jou ook was Jij bleef De adressenlijsten, elk jaar samengesprokkeld Aangepast aan de meest recente wijzigingen Nipt en stipt in overleg met de ICT-dame De nieuwsbrief en elke bijzondere wens De teksten veredeld met passende beelden De lay-out als ondersteuning van de kwaliteit Het aantrekkelijke geheel verborg discreet de moeite die het je koste Steeds opnieuw Jij bleef De drukte van het directeurschap had zich opgestapeld Het weggaan van je school en scholengemeenschap viel je zwaar We konden delen en steunen De Divo-stuurgroep was meer dan ons bindmiddel Het was onze opstap naar een samenwerkende vriendschap Je deelde me jouw passie voor muziek en jazz En bracht ons binnen in de sfeer en gezelligheid van het jazzhuis We hadden een nieuwe Divo-thuis Steeds voorbereid en met kwaliteit Jij bleef Tot ik de laatste dagen opnieuw op zoek was naar jou Voor een nieuwe 1-septemberwens Mijn mails en telefoontjes Bleven Onbeantwoord Eerst zonder argwaan Op het geduld van onze vriendschap Nu echter Jij bleef … stil. Woordeloos, geraakt, ontdaan Toch dankbaar, heel genegen Jij blijft. ECa