Directies vrij onderwijs

JUNI 2018

 

Directeur, geen zwaar beroep? DIVO REAGEERT.

 

Divo is verontwaardigd

  • over het schrappen van het directieambt in de (onderhandelde) lijst van ‘zware beroepen’ voor de ambtenaren,
  • over de weigering van de overheid om aan directies secundair onderwijs een marktconforme verloning toe te kennen. We verwijzen hiervoor naar de Hay-studie van 2001, het afhaken van veel directeurs, de vaststellingen in de recente studie van Prof. Geert Devos (Stress en welbevinden bij schoolleiders – maart 2018) en een jarenlang Divo-pleidooi bij tal van onderwijsactoren,
  • over de nietszeggende antwoorden van het kabinet van onderwijsminister Crevits op de terechte Divo-vragen,
  • correctie: de loonsverhoging voor directies BaO is geen effect van cao XI. Met dank aan COC voor de bemerking. De gecorrigeerde tekst vind je hieronder.
  • over de loonaanpassingen in cao’s die telkens deel uitmaken van een lineaire maatregel.  Dit principe wordt voor het eerst eenzijdig door de minister van onderwijs, bekrachtigd door de Vlaamse regering, doorbroken door een aanpassing van de lonen en de werkvoorwaarden van de directeurs BaO, terwijl directeurs SO opnieuw uit de boot vallen.

 

Divo wil op korte termijn

  • overleg en inspraak met bevoegde instanties over het directieambt in het secundair onderwijs,
  • aansturen op een marktconforme verloning,
  • verschillende en achterhaalde loonspanningen tussen directeurs van verschillende niveaus of  onderwijsvormen en tussen directeurs en adjunct-directeurs wegwerken,
  • middelen ter compensatie van extra werkdruk/planlast die ontstaat door regelgeving die dikwijls vreemd is aan onderwijs,
  • een werkbare loopbaan/uitstapregeling van schoolleiders in relatie tot de verhoogde pensioenleeftijd en dit in het kader van de vaste benoeming.

 

Robert Vergauwen,

Voorzitter, in naam van de stuurgroep

 

STUDIEDAG

studiedag 2020 op

vrijdag 11 december 2020

lees meer

STUDIEDAG GEANNULEERD VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT verplaatst naar december 2023. Nieuwe informatie volgt snel. lees meer